Hydraulické oleje jakožto nosné médium plně nahrazují vodu

Hydraulický olej je specifické médium, které musí být schopné přenášet obrovské tlaky. Mezi jeho zásadní přednosti se řadí minimální stlačitelnost a zároveň vysoká odolnost vůči korozi. Dělíme je také z hlediska hořlavosti na standardní hořlavé oleje o hustotě zhruba 875 kg na krychlový metr s teplotou tuhnutí – 36 stupňů Celsia, a na nehořlavé speciály s hustotou podobnou vodě a teplotou tuhnutí – 30 stupňů.
bagr a vagony.jpg

Olej jako nosné médium

Hydraulické systémy obecně se řadí do skupiny nejvíce zatěžovaných průmyslových zařízení, která se nasazují takřka ve všech oborech průmyslové a zemědělské výroby. Jsou součástí strojů a konstrukčních systémů a využívají vlastností stlačované kapaliny, která zvládá pracovat při větších zátěžích, než pneumatické stroje. Pro hydrauliku se dříve používala většinou voda, dnes se s ní prakticky nikde nesetkáte a její místo zaujaly jiné kapaliny, především hydraulické oleje.
Nosná média jsou koncipována tak, aby vyhovovala jakostním normám DIN (51 524) a ISO 6743/4. Musí splňovat náročné parametry, např. odolnost vůči vysoké teplotě a tlaku, velmi nízkou pěnivost, požadavky na životnost, tepelně oxidační stabilitu a neslučitelnost se vzduchem.
nádoby na olej.jpg

Filtrace hydraulických médií

Požadavky stanovené normou se označují jako standardní, každý homologovaný olej je musí být schopen pokrýt, a tak se majitelé hydraulických zařízení zaměřují pak pouze na kontrolu mechanických nečistot, které vznikají opotřebením některých prvků hydraulických okruhů. Nejčastěji to bývají lamelová a pístová čerpadla, rozvaděče a proporcionální ventily. Z tohoto důvodu je naprosto zásadní olej filtrovat, podcenit tento proces pak znamená ohrozit funkčnost systému zadíráním kluzných částí, zvětšováním vůlí v pístech, a tím pádem snížení provozního tlaku. To může vést až k odstavení stroje, k prostojům a velmi vysokým finančním ztrátám. Vliv na filtraci má pochopitelně i provozní tlak, každý nárůst o hodnotu zhruba 5 MPa navyšuje požadavky na filtraci o jednu třídu podle normy ISO.

About the Author

You may also like these