Hydraulické oleje jakožto nosné médium plně nahrazují vodu

Hydraulické oleje jakožto nosné médium plně nahrazují vodu

Hydraulický olej je specifické médium, které musí být schopné přenášet obrovské tlaky. Mezi jeho zásadní přednosti se řadí minimální stlačitelnost a zároveň vysoká odolnost vůči korozi. Dělíme je také z hlediska hořlavosti na standardní hořlavé oleje o hustotě zhruba 875 kg na krychlový metr s teplotou tuhnutí – 36 stupňů Celsia, a na nehořlavé speciály s hustotou podobnou vodě a teplotou tuhnutí – 30 stupňů.
bagr a vagony.jpg

Olej jako nosné médium

Hydraulické systémy obecně se řadí do skupiny nejvíce zatěžovaných průmyslových zařízení, která se nasazují takřka ve všech oborech průmyslové a zemědělské výroby. Jsou součástí strojů a konstrukčních systémů a využívají vlastností stlačované kapaliny, která zvládá pracovat při větších zátěžích, než pneumatické stroje. Pro hydrauliku se dříve používala většinou voda, dnes se s ní prakticky nikde nesetkáte a její místo zaujaly jiné kapaliny, především hydraulické oleje.
Nosná média jsou koncipována tak, aby vyhovovala jakostním normám DIN (51 524) a ISO 6743/4. Musí splňovat náročné parametry, např. odolnost vůči vysoké teplotě a tlaku, velmi nízkou pěnivost, požadavky na životnost, tepelně oxidační stabilitu a neslučitelnost se vzduchem.
nádoby na olej.jpg

Filtrace hydraulických médií

Požadavky stanovené normou se označují jako standardní, každý homologovaný olej je musí být schopen pokrýt, a tak se majitelé hydraulických zařízení zaměřují pak pouze na kontrolu mechanických nečistot, které vznikají opotřebením některých prvků hydraulických okruhů. Nejčastěji to bývají lamelová a pístová čerpadla, rozvaděče a proporcionální ventily. Z tohoto důvodu je naprosto zásadní olej filtrovat, podcenit tento proces pak znamená ohrozit funkčnost systému zadíráním kluzných částí, zvětšováním vůlí v pístech, a tím pádem snížení provozního tlaku. To může vést až k odstavení stroje, k prostojům a velmi vysokým finančním ztrátám. Vliv na filtraci má pochopitelně i provozní tlak, každý nárůst o hodnotu zhruba 5 MPa navyšuje požadavky na filtraci o jednu třídu podle normy ISO.