Metody odstraňování s moderní technikou!

Metody odstraňování s moderní technikou!

Čištění kanalizace splaškové a dešťové sítě je na denním pořádku firmy. Většinou jsou problémy v ohromném usazení kalu, písku anebo jiným stavebním materiálem, který byl připlaven. Taková špína potřebuje tlakovou sílu strojů. Zde určitě ruka člověka nestačí. Ucpané potrubí, přípojky, stoky vejčité i zděné, dvorní vpusti, kanály, septiky, to vše se může dávat do pořádku tlakem vody. Systémy Wawin jsou velmi efektivní.

To vše se může použít!

Čištění kanalizace odpadních vod bývá nekonečně zaneseno tukem. Tlaková voda je velice atraktivní možnost, jak vše zbavit kalů a špíny. Všechny kaly se likvidují a vše je ničeno ekologicky s patřičnou normou. Nemusíte se bát, že by se porušovala státem daná neměnná pravidla.