Postavím, schody do nebe

Řešením propojení jednotlivých pater je schodiště. Je velice důležitým architektonickým prvkem, spojujícím jednotlivá podlaží budovy. Schodiště musí být dostatečně široké, aby umožnilo pohodlné korzování osob a zároveň umožnilo přestěhování rozměrnějších předmětů, například nábytku.

Schodiště

Schodiště může být integrováno do samotné konstrukce budovy. Možná výhodnější variantou je samonosné, někdy také nazývané, vynášené schodiště, které se liší tím, že je na konstrukci budovy nezávislé. Je konstruováno tak, že nepotřebuje další kotvení do stěn budovy a k jednotlivým podlažím je ukotveno jen pro jeho stabilizaci v prostoru.

Samonosná schodiště Kmkdesign.cz jsou konstruována dle představ zákazníka. Vyrábíme je ze všech možných a dostupných materiálů. Návrh přizpůsobujeme jak představám a potřebám zákazníka, tak samozřejmě přihlížíme k jeho finančním možnostem. Schodiště mohou mít ocelovou konstrukci, ale rovněž konstrukci dřevěnou. Veliký důraz je zapotřebí klást na materiály pro nášlapy schodiště.

Doporučujeme využít osvědčené dřevěné materiály. Ale i v nich je třeba vybrat. Neosvědčilo se používání měkkých dřevin, jako je smrk, borovice či modřín. Pohledově jsou sice velice zajímavé, leč trpí poměrně rychlým opotřebováním. Jednotlivé schodnice se brzy ošlapou a vytvoří, v místě častých nášlapů, jakési prohlubně. Oprava nemá řešení, nášlapy je nutné po čase vyměnit.

Na druhou stranu materiál z tvrdých dřevin, buk, nebo dub, jsou mnohokrát odolnější a tím i trvalejší. My využíváme lepené nášlapy z několika vrstev desek těchto materiálů.

Točité schodiště

Před montáží jsou jednotlivé nášlapy napouštěny lakováním nebo voskováním. Na přání zákazníka můžeme zdůraznit a vytáhnout na světlo kresbu dřeva různými lazurami. Při užívání schodiště doporučujeme ochranu nášlapů čas od času opakovat. Docílí se tak násobné prodloužení jeho životnosti.

About the Author

You may also like these