Květen a červen zde budou co by dup


I když jsme teprve pÅ™ed nedávnem uzavÅ™eli pololetí, než se nadÄ›jeme, zaÄneme plánovat Å¡kolní výlety. Ano, je to tak. Å kolní rok velmi rychle utíká. Mnozí z nás se již těší na krásné jarní dny, ve vzduchu zaÄnou pomalu, ale jistÄ›, vonÄ›t prázdniny a s dÄ›tmi to pÅ™estane být k vydržení. Jeden ze způsobů, jak je udržet na uzdÄ›, bude vyrazit s nimi nÄ›kam ven. S tÄ›mi mÄ›stskými nejlépe nÄ›kam do lůna přírody, venkovské vzít do vÄ›tšího mÄ›sta za památkami. Nic naplat, kvÄ›ten a Äerven jsou zkrátka mÄ›síci Å¡kolních výletů.

Svěřte tuto aktivitu jiným

Možná se vám, stejnÄ› jako letos mnÄ›, vůbec nechce do organizace a zajiÅ¡Å¥ování nÄ›jakého výletu pouÅ¡tÄ›t. ÄŒlovÄ›k se sice na jednu stranu těší, že své svěřence poznává i z jiné stránky, než jen ze Å¡kolní lavice. DneÅ¡ní Å¡kola vÅ¡ak již pořádá pro žáky tolik Äinností, že Å¡kolní výlet pÅ™estal být vrcholem Å¡kolních nebo mimoÅ¡kolních aktivit. PÅ™estal být tou pomyslnou tÅ™eÅ¡niÄkou na dortu, kterou se sluší zakonÄit Å¡kolní rok. A možná právÄ› proto jsem se rozhodla svěřit organizaci a vlastní průbÄ›h této bohulibé akce profesionálům z uskupení RIKITAN. VÅ™ele doporuÄuji!

About the Author

You may also like these

No Related Post