Nejlepší time management

Stává se Vám, že nemáte na nic čas? Chcete dělat tolik věcí, ale ve výsledku jich stihnete jen velmi mál. Rozhodně ne tolik kolik jste si naplánovala. Možná je na čase zhodnotit svůj time management a posunout ho na lepší úroveň.
Příprava rozvrhu
Nejprve zkuste sepsat na papír to, co si přejete stihnout za jeden den. Přiřaďte ke každé činnosti čas, za který si myslíte, že ji reálně můžete zvládnout. Také započtěte mezičasy, které budete potřebovat pro přepnutí z jedné činnosti do druhé. Až budete mít hotovo, zhodnoťte, jak jsou Vaše cíle reálné. Nezřídka takto zjistíte, že si stanovujete cíle, které již od počátku nemají naději na úspěch, protože jejich zkrátka až příliš mnoho a času si pro ně nemůžeme vyhradit tolik, kolik ho opravdu potřebují.
Potom přijde na řadu kroužkování a škrtání. Zakroužkujte to, co je skutečně nezbytné, jako je jít do práce, vyzvednout dítě ze školky či udělat večeři. Proškrtejte to, co naopak nutné není. V záloze si nechte to, co by bylo dobré udělat, ale není to nutné. Nenechávejte si až příliš mnoho činností v poslední kategorii.
Až budete mít hotovo, zkuste v poslední kategorii učit priority toho, co je třeba udělat. Poté dané aktivity plňte podle těchto priorit a ostatní se mohou přesunout na pozdější čas v týdnu.
Večer, než půjdete spát, se potom podívejte na seznam a odškrtněte si, co jste zvládla. Snažte se zaměřit se opravdu na to, co zvládáte. Nepeskujte se za to, co jste všechno zvládnout chtěla. Budete tak spokojenější sama se sebou, a to se projeví i na Vaší energii. Neustálá nespokojenost nám energii spíše vysává. Pochvala (a to i tak, která je od nás samých) nám naopak energii dodává.
Žena zavalená úkoly
V prvních dnech je dobré si opravdu své úkoly sepisovat, abyste měla reálnější pohled na to, co denně chcete zvládnout a co opravdu zvládnout můžete. Později to již nebudete potřebovat a budete na sebe mít adekvátnější požadavky a budete mít šanci být sama se sebou spokojenější.

About the Author

You may also like these