Sledování zaměstnanců

K shromažďování informací o zaměstnancích se používá příslušný software a technologie. Je zde možné používat i technologii umělé inteligence, která je schopna měřit a analyzovat výkon pracovní síly. Používání údajů týkajících se zaměstnanců se označuje jako analytika lidských zdrojů nebo analytika lidí.Kamerový systém nemusí být jen v budově, ale i venku.jpg

Jaké jsou výhody monitorování?

Monitorování a získávání údajů o zaměstnancích je kontroverzním využitím umělé inteligence. Zaměstnavatelé, kteří chtějí tuto technologii používat, by měli zajistit, aby byli jejich zaměstnanci plně informováni o důvodech sběru dat, a musí se ujistit, že se sběrem dat zaměstnanec souhlasí.

Jaké jsou důvody pro sledování zaměstnanců?

Existuje mnoho důvodů pro sledování chování zaměstnanců při práci. V případě menších podniků je hlavním důvodem monitorování zaměstnanců zajistit, aby na pracovišti nedošlo k nezákonné činnosti, a zároveň zajistit, aby poskytovaná technologie byla používána k účelu, pro který byla určena.

Středně velké a větší podniky vynakládají prostředky na monitorování z jiných důvodů. Podniky se totiž snaží zjistit, zda mohou identifikovat procesy ve výrobě, které je možné zlepšit a tím zvýšit výkonnost svých zaměstnanců.
Data o zaměstnancích lze ukládat i mimo firemní síť a data mohou být využívána pro mnohem větší vzorek zaměstnanců a jejich chování, protože zaměstnanec reaguje na situace v čase různými způsoby, lze tedy identifikovat způsoby chování zaměstnanců a začít nabízet alternativní řešení na základě reakcí, které ostatní lidé podnikli.

Jaké jsou nevýhody sledování zaměstnanců?

Někdy je při práci více než dost stresu. Důvody pro stres můžou být různé. Např. zaměstnanci musí dodržet lhůty pro předání jim zadaného úkolu, musí jednat se spolupracovníky a klienty tak, aby je nevyprovokovali k nestandartnímu chování anebo musí změnit zvyky, nebo styly práce, kvůli změnám ve vedení.
Neustálé sledování činností zaměstnanců totiž vytváří ještě větší stres.
Je-li dohled pociťován jako forma špionáže ze strany zaměstnanců, rozvine pocit nedůvěry ze strany zaměstnanců vůči zaměstnavateli. Tento pocit neustálého sledování bude vytvářet nepříjemné pracovní prostředí.
Výsledkem bude opačný efekt, než ten požadovaný, který sníží výkon a povzbudí zaměstnance k tomu, aby se začali chovat jinak. Fluktuace zaměstnanců se zvýší.
Dohledová technologie může být drahá. Potřebné vybavení jsou nákladné a menší podniky si to nemusí dovolit.

Jak zahájit monitorování zaměstnanců?

Pokud uvažujete o použití technologie ke sledování svých zaměstnanců, můžete podniknout následující kroky, ať už používáte monitorování jako odstrašující prostředek nebo pro vývoj zvýšeni výkonu:

• Vyškolte své zaměstnance včas, aby byli obeznámeni s očekáváními vaší společnosti a využíváním sledování nebo sběru dat o výkonu.
• Zeptejte se svých zaměstnanců, zda mají o monitoring zájem a nechte je podepsat souhlas.
• Pokud shromažďujete údaje o výkonnosti zaměstnanců, informujte své zaměstnance o tom, jak data budete používat. Zaměstnanci by měli dostávat zpětnou vazbu, která obsahuje doporučení na zlepšení. Pokud tak zaměstnanci neučiní, stávají se tím podezřelí.
• Pravidelně vyhodnocujte údaje o výkonu zaměstnanců.Studia ke sledování zaměstnanců.jpg

Závěr?

Mějte na vědomí, že samotné monitorování a získávání údajů o zaměstnancích je kontroverzní, lehce se může zvrtnout a může se začít používat proti vám.

About the Author

You may also like these